Informatie en Advies

INSTRUCTIES: 

OPSTOOKPROTOCOL vóór installatie van de parketvloer

Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

• De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn.
• Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden.
• Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingsysteem of tot een maximum van 45˚C is bereikt.
• Deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden.
• Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren tot een watertemperatuur van 20˚C is bereikt.
• De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert.
• Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8 % liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden.
• De waterslangen‐ of leidingen dienen minimaal 30 mm onder bovenkant van de cementdekvloer of amhydrietvloer te liggen.

Tijdens en direct na de legwerkzaamheden

• De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden.
• Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

LUCHTVOCHTIGHEID 

Houten vloeren zijn gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Eikenhout bevat van zichzelf vocht. Bij verhoging van de luchtvochtigheid (warme dagen) neemt het hout vocht op en zet uit. Bij daling van de luchtvochtigheid (vooral bij vriesweer), krimpt het hout. Om uitzetten en krimpen van het hout zo veel mogelijk te beperken zou de optimale luchtvochtigheid tussen de 50- en 60% moeten liggen. Met een hygrometer is de luchtvochtigheid te meten.

Wanneer de luchtvochtigheid te laag is, is het mogelijk om op allerlei manieren de lucht te bevochtigen. De meest praktisch manier is een luchtbevochtiger. Bij een te hoge luchtvochtigheid is ventilatie van het allergrootste belang. Hier kan bijvoorbeeld een (mobiele) airco voor gebruikt worden.

Download hier onze leveringsvoorwaarden.